Begrippenlijst

Duidelijkheid in de vaktaal

Aqua Tech Europe staat voor een zuiver product en een transparante dienstverlening. Daarom scheppen we ook graag duidelijkheid in de vaktaal uit onze branche via de onderstaande begrippenlijst. Mocht u nog vragen hebben over termen die niet op lijst staan, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer: 088 850 44 00

Kation /anion

Een ion is een atoom of meerdere atomen die elektrisch geladen zijn door een gebrek aan, of overschot van, een of meer elektronen. Is het positief geladen spreekt men van een kation, is het negatief geladen spreekt men van een anion. Doordat de massa van een elektron gering is, is de ionmassa van een atoom vrijwel gelijk aan de atoommassa.

Ion

Zouten die in water oplosbaar zijn, vormen daar vaak ionen, en wel in paren: een positief geladen (metaal)ion en een negatief geladen zuurrest(niet metaal)ion. Een voorbeeld is keukenzout in water: de vaste stof NaCl valt uiteen in Na+ en Cl-. Een uitzondering op het feit dat het positieve geladen ion een metaal is, vormt het ammonium-ion: ( NH4+ ) dat een positief geladen deeltje is. Ammonium bestaat uit de niet-metalen stikstof(N) en waterstof(H), zodat men zou verwachten dat het negatief is, terwijl het een positief ion vormt. Het ammonium-ion is een heel bijzonder ion omdat het bestaat uit een basisch ammoniak (NH3) molecuul dat een proton, zuur deeltje, (H+) heeft opgenomen. Het kan zich zowel als een zuur als een base gedragen.

Gedemineraliseerd- / Gedestileerd water

Gedemineraliseerd water is water waaruit alle zouten die doorgaans in leidingwater in vrij kleine hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn. Dit water wordt bereid door water dat nog wel ionen bevat over een ionenwisselaar te leiden. Hoewel het product niet zo zuiver is als meervoudig gedestilleerd water is het voor veel doeleinden in een chemisch laboratorium net zo geschikt. Een nadeel van gedemineraliseerd water is dat zich in de ionenwisselaar al snel algengroei voordoet. Voor biologische of biochemische toepassingen is dit water daarom niet altijd geschikt omdat het niet steriel is.

Gedestilleerd water of aqua dest is zeer zuiver water, waaruit door destillatie alle anorganische zouten en vele organische stoffen zijn verwijderd.
Wanneer water een aantal malen gedestilleerd wordt, bestaat het vrijwel geheel uit H2O moleculen. Bij kamertemperatuur zijn de concentraties [OH-] en [H3O+] dankzij het waterevenwicht ongeveer 10-7 (pH=7). Omdat deze ionen nog de enige ladingsdragers zijn, is de geleidbaarheid van dit uiterst zuivere water minimaal (men spreekt wel van ’18 megaOhm water’).

Gedestilleerd water is een slechte geleider van elektrische stroom. Het wordt gebruikt in de chemie en de biochemie, en daarnaast soms voor huishoudelijke toepassingen, bijvoorbeeld voor het bijvullen van loodaccu’s. Glaswerk nagespoeld in aqua dest droogt streepvrij op.

Voor veel toepassingen is het ook mogelijk het goedkopere gedemineraliseerde water (demi water) te gebruiken. Bij nog hogere zuiverheidseisen is aqua bidest, dubbel gedestilleerd water, een mogelijkheid. Met de hoeveelheden stoffen die vanuit de wand van het bewaarvat, bijvoorbeeld van glas, in oplossing gaan, moet dan rekening gehouden worden.

Gecondenseerd water

Gecondenseerd gedemineraliseerd water is water dat verhit is tot stoom onder druk, daarna gecondenseerd is en weer opgevangen is en daarna de tankwagen ingaat.

Kiemvrij water

Kiemvrij water is gecondenseerd water (zoals het proces boven beschreven) dat ook nog eens door een kiem afvangfilter gaat. De dode kiemen worden in het filter eruit gefilterd.

Drinkwater

Onder drinkwater wordt water verstaan dat geschikt is voor menselijke consumptie. Hoewel drinkwater in de meeste huizen in Nederland uit de kraan komt is drinkwater niet hetzelfde als leidingwater of kraanwater. Leidingwater of kraanwater zegt namelijk alleen iets over de wijze van transporteren respectievelijk afleveren, maar niet over de kwaliteit van het water.

Waterleidingbedrijven zuiveren het water waardoor de waterkwaliteit zo goed is dat het voor consumptie geschikt is. In verreweg de meeste huizen wordt dit zelfde water ook gebruikt om bijvoorbeeld mee te douchen of om het toilet mee door te spoelen.

Bronwater

Bronwater is drinkwater dat wordt gewonnen uit natuurlijke of onderaardse bronnen. Doorgaans wordt het niet behandeld; dat wil zeggen dat het puur gebotteld wordt. Sinds september 2003 mag bronwater wel met behulp van ozon worden gezuiverd. Hierdoor ontstaat een water dat ook een goede TVS en Ph waarde heeft en dus een goed oplossend vermogen heeft.

Bronwater moet voldoen aan de drinkwaternorm. Het bevat in het algemeen iets minder chloride dan drinkwater en is, hoewel soms gewonnen uit dezelfde watervoerende laag als drinkwater, vijfhonderd tot duizend keer duurder. Bronwater kan zowel plat (zonder koolzuur) als bruisend (koolzuurhoudend) zijn. Bronwater wordt ook gebruikt als basis voor frisdranken.  Uw naam (*)

  Uw email (*)

  Telefoonnummer (*)

  Uw bericht

  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  24/7 paraat...

  We staan 24/7 voor u paraat!

  Bel ons in geval van calamiteiten op telefoonnummer:

  © Copyright 2023. Aqua Tech Europe | Sitemap